Dni Nauki

Trzecia edycja Dni Nauki dobiegła końca. Dziękujemy wszystkim osobom, bez których pracy i obecności impreza nie mogłaby się odbyć.

W najbliższym czasie przedstawimy wyniki naszej ankiety internetowej. Z podsumowaniem odpowiedzi w ankiecie drukowanej, przeprowadzanej w trakcie wydarzenia, można zapoznać się tutaj. Zachęcamy też do lektury wpisu „Dni Nauki 2015 w liczbach” oraz przejrzenia listy prelekcji, które zgromadziły najliczniejszą publiczność.

 


 

Dni Nauki to otwarte wydarzenie popularnonaukowe obejmujące wszelkie dziedziny wiedzy, od humanistyki po nauki ścisłe. Trzecia już edycja przedsięwzięcia odbędzie się na Politechnice Warszawskiej w terminie 7-9 sierpnia 2015 roku.

Dni Nauki towarzyszą konwentowi Avangarda X – świętu miłośników fantastyki i kultury popularnej. Oba wydarzenia mają charakter non profit, organizowane są na zasadzie wolontariatu.

W latach 2013 i 2014 odbyło się ponad 150 godzin prelekcji i dyskusji. W tym roku program – liczący z górą 80 godzin – ponownie tworzyć będą osoby, które zajmują się zawodowo nauką lub po prostu się nią pasjonują.

 

Harmonogram Dni Nauki (wersja podstawowa, czarno-biała)

Harmonogram Dni Nauki (wersja kolorowa,
z zaznaczonym podziałem na różne dziedziny wiedzy)

Szczegółowe opisy punktów programu

 

Wstęp jest bezpłatny, nie trzeba się nigdzie z wyprzedzeniem rejestrować. Wystarczy przyjść na Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MINI) Politechniki Warszawskiej, a następnie wziąć udział w dowolnie wybranych punktach programu (droga od głównego wejścia do sal prelekcyjnych będzie odpowiednio oznaczona). Przed przybyciem prosimy tylko o zapoznanie się z kilkoma istotnymi informacjami organizacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy!

 

Jak trafić do gmachu MINI (mapka ze strony wydziału)

Zdjęcia budynku

 

Zachęcamy także do śledzenia strony wydarzenia na Facebooku.

Koordynatorem Dni Nauki jest Stanisław Krawczyk.

 

Goście Dni Nauki

Poniżej przedstawiamy sylwetki naszych gości naukowych. Zarówno im, jak też wszystkim pozostałym prelegentkom i prelegentom gorąco dziękujemy za tworzenie programu Dni Nauki.

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski (Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Nauki Kopernik). Autor wielu prac badawczych z dziedziny fizyki materii skondensowanej oraz fizyki statystycznej. Znakomity popularyzator nauki, założyciel Centrum Nauki Kopernik oraz przewodniczący jego Rady Programowej, pomysłodawca Pikniku Naukowego. Laureat Nagrody im. Profesora Hugona Steinhausa i Medalu Europejskiego Towarzystwa Fizycznego. Podczas Dni Nauki opowie o mało znanych związkach między gospodarką i nauką.

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (Uniwersytet Warszawski). Teoretyk i historyk retoryki, redaktor naczelny czasopisma „Forum Artis Rhetoricae”. Zajmuje się także literaturą science fiction i fantasy, w tym twórczością Johna R.R. Tolkiena. Członek Zespołu Kultury Żywego Słowa w Radzie Języka Polskiego. Na Dniach Nauki omówi relacje między literaturą a filozofią.

Dr hab. Tadeusz Cegielski (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Dwukrotny prodziekan Wydziału Historycznego UW, obecnie pracownik Instytutu Historii Sztuki. Badacz dziejów powszechnych i kultury nowożytnej, zajmuje się m.in. historią tajnych stowarzyszeń, spisków, zbrodni, detektywów. Jego prelekcja na Dniach Nauki będzie dotyczyła pożytków z badania kultury popularnej.

Dr hab. Mirosław Filiciak (profesor Uniwersytetu SWPS). Dyrektor Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS, naukowo zajmuje się mediami: internetem, telewizją oraz grami komputerowymi. Współautor głośnych projektów i raportów badawczych. Na Dniach Nauki będzie można wysłuchać jego prelekcji o miejscu gier komputerowych w hierarchiach kultury.

Dr hab. Anna Gemra (profesor Uniwersytetu Wrocławskiego). Autorka wielu prac naukowych poświęconych fantastyce i kulturze popularnej. Kieruje Pracownią Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów na Uniwersytecie Wrocławskim, redaguje czasopismo „Literatura i Kultura Popularna”. Należy do jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Słuchaczom Dni Nauki przybliży problematykę społeczną i obyczajową współczesnych kryminałów, a w ramach programu literackiego Avangardy X przeanalizuje figurę zombie.

Dr hab. Aniela Korzeniowska (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Specjalistka w dziedzinie translatoryki; tłumaczeniami zajmuje się również od strony praktycznej. Drugim obszarem jej zainteresowań jest historia, literatura i języki Szkocji. Uczestnikom Dni Nauki przybliży niektóre problemy przekładu literackiego, omawiając polskie tłumaczenia wierszy wybitnego szkockiego poety Edwina Morgana.

Dr hab. Ewa Łuczak (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Znawczyni problematyki rasowej w literaturze, bada teksty amerykańskie i afroamerykańskie. W tym roku w wydawnictwie Palgrave ukaże się jej książka Breeding and Eugenics in the American Literary Imagination. Również jej prelekcja na Dniach Nauki będzie dotyczyła eugenicznych wizji społeczeństwa w utworach literackich USA lat 1900–1941.

Dr hab. Aleksander Sulejewicz (profesor Szkoły Głównej Handlowej). Ekonomista specjalizujący się w interdyscyplinarnych studiach nad rozwojem (development studies), zainteresowany również takimi zagadnieniami jak ocena przedsięwzięć inwestycyjnych oraz biznes międzynarodowy. W trakcie konwentu przedstawi cztery ekonomiczne opowieści (narracje) o trwającym obecnie kryzysie w Grecji.

Dr hab. inż. Przemysław Biecek (Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska). Naukowo zajmuje się analizą i modelowaniem danych, zwłaszcza biologicznych i medycznych. Główny autor popularyzatorskiego bloga statystycznego SmarterPoland. Podczas Dni Nauki opowie o tym, jak patrzeć na miliardy cyferek i nie zwariować, jak statystyk może pomóc w leczeniu chorób oraz co ciekawego można wyczytać w powszechnie dostępnych danych.

Dr hab. Michał Bilewicz (Uniwersytet Warszawski). Psycholog społeczny, jeden z redaktorów książki The Psychology of Conspiracy (Routledge, 2015), laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2014). Jego badania dotyczą stosunków międzygrupowych, uprzedzeń, stereotypów, dyskryminacji i dehumanizacji. Na Dniach Nauki postawi pytanie: czy na przemoc i nienawiść, które występują w grach i w internecie, można się odwrażliwić?

Dr hab. inż. Piotr Bilski (Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Były prodziekan ds. dydaktyki w SGGW, laureat Nagrody Naukowej „Polityki”, kandydat w konkursie „Popularyzator Nauki 2012”. Jego praca habilitacyjna dotyczyła zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce systemów analogowych. W ramach Dni Nauki również opowie o sztucznej inteligencji.

Dr hab. Bartłomiej Błaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Pracownik Instytutu Anglistyki Wydziału Neofilologii UW, do niedawna prodziekan tego wydziału. Bada przede wszystkim kulturę i literaturę średniowiecza i renesansu oraz odwołania do dziedzictwa tych epok w czasach późniejszych, w szczególności w literaturze fantasy. Przygotowuje wystąpienie o związkach Świata Lodu i Ognia George’a R.R. Martina z tradycją kroniki, a także prelekcję o średniowiecznym postrzeganiu przestrzeni.

Dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Warszawski). Amerykanista i badacz nowych mediów. Do niedawna prezes Science Fiction Research Association, najstarszej i największej na świecie organizacji badaczy fantastyki naukowej. Na Avangardzie X można będzie posłuchać jego wystąpień o krótkometrażowym filmie science fiction oraz o relacjach między literaturą i kinem SF a grami wideo.

Dr hab. Joanna Godlewicz-Adamiec (Uniwersytet Warszawski). Mediewistka, germanistka, jej zainteresowania i publikacje – a także zajęcia prowadzone na Wydziale Neofilologii UW – dotyczą historii estetyki oraz kultury średniowiecza. Współtwórca (wraz z dr. Tomaszem Szybistym) projektu międzyuczelnianego „Literatura – Konteksty” realizowanego przez Instytut Germanistyki UW i Instytut Neofilologii UP w Krakowie. Podczas Dni Nauki przeanalizuje zaskakującą ikonografię średniowiecznych katedr.

Dr hab. Urszula Kosińska (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się dziejami unii polsko-saskiej (1697–1763), a zwłaszcza ówczesnej polityki i dyplomacji. Zainteresowana szczególnie okresem panowania Augusta II, w tym stosunkami Polski i Saksonii z Rosją, Prusami i Austrią. Na Dniach Nauki będzie szukać odpowiedzi na jedno z kluczowych pytań naszej historii: czy w XVIII wieku Rzeczpospolita mogła zachować suwerenność?

Dr Maria Błaszkiewicz (Uniwersytet Warszawski). Absolwentka anglistyki (UW) i teologii (UKSW), autorka pracy doktorskiej o twórczości J.R.R. Tolkiena. W pracy naukowej zajmuje się w szczególności gatunkiem eposu oraz wątkami fantastycznymi w literaturze. Na Dniach Nauki opowie o miejscu postaci Eneasza w kulturze średniowiecznej (zwłaszcza w ówczesnej poezji angielskiej), a w programie tolkienowskim Avangardy X – o tym, jak charakterystyczny dla europejskiego eposu sposób przedstawiania bóstw został wykorzystany we Władcy Pierścieni.

Dr Szymon Charzyński (Uniwersytet Warszawski). Fizyk specjalizujący się w fizyce matematycznej. Autor wielu tekstów i wystąpień popularnonaukowych; niektóre z napisanych przez niego artykułów można przeczytać w miesięczniku „Delta”. W programie Dni Nauki znajdzie się jego prelekcja o paradoksach związanych z podróżami kosmicznymi w czasie i przestrzeni.

Dr Dorota Guttfeld (Uniwersytet Mikołaja Kopernika). Anglistka, interesuje się naukowo przekładem literackim i literaturą fantastyczną. Autorka książki poświęconej polskim tłumaczeniom science fiction i fantasy. W trakcie Avangardy X skonfrontuje słynny tekst Thomasa Malory’ego Le Morte d’Arthur z późniejszymi wyobrażeniami na temat mitu arturiańskiego.

Dr Tomasz Idziaszek (Codility). Programista zajmujący się praktycznymi aspektami algorytmiki, doktor nauk matematycznych w dziedzinie informatyki (absolwent Uniwersytetu Warszawskiego). Miłośnik konkursów programistycznych, sekretarz naukowy Olimpiady Informatycznej i redaktor działu informatyki w czasopiśmie „Delta”. Jego wystąpienie na Avangardzie X będzie dotyczyło sposobów przechowywania tekstu w komputerze.

Dr Aleksandra Janusz-Kamińska (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej). Interesuje się mechanizmami pamięciowymi oraz podłożem autyzmu na poziomie komórkowym. Autorka pracy doktorskiej o zespole łamliwego chromosomu X. Pisze również prozę science fiction i fantasy. Na konwencie opowie o fluorescencyjnych białkach w żywych komórkach.

Dr Dobrochna Kałwa (Uniwersytet Warszawski). Zajmuje się historią kulturową XIX i XX wieku – w szczególności historią kobiet – a także metodologią badań historycznych. Stypendystka licznych instytucji, w tym Komisji Fulbrighta, Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas Uniwersytetu w Lipsku i Fundacji Lanckorońskich. Na Dniach Nauki przedstawi historię emancypacji kobiet w Polsce w XX wieku.

Dr Agata Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński). Badaczka zwierzęcych układów nerwowych, łączy zainteresowania biologiczne z astronomią i astronautyką. W 2013 roku za popularyzację tych dwu dziedzin wiedzy otrzymała Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Na Dniach Nauki będzie mówić o transhumanizmie i metalach ciężkich.

Dr inż. Michał Krupiński (Instytut Fizyki Jądrowej PAN). Zajmuje się fizyką cienkich warstw i nanostruktur magnetycznych. Laureat wyróżnień za popularyzację nauki, najświeższe z nich otrzymał w programie eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Współtwórca i redaktor portalu www.fiztaszki.pl. Uczestnikom konwentu przybliży zagadnienia granic mikroskopii oraz fizyki niepoważnej.

Dr Piotr Migdał. Freelancer analizy i wizualizacji danych. Doktorat z fizyki kwantowej obronił w ICFO (Barcelona). Zaangażowany w inicjatywy edukacyjne (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne), pomysłodawca Offtopicarium. Podczas Dni Nauki opowie o grach naukowych (opartych np. na szczególnej teorii względności) i przedstawi rozwój swojej gry kwantowej, łączącej ścisłą symulację mechaniki kwantowej z prostą mechaniką gry.

Dr Michał Moroz (Blue Dot Solutions). Z wykształcenia arabista, niedawno obronił doktorat na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również kurs SSP na International Space University. Współzałożyciel firmy Blue Dot Solutions działającej w sektorze downstream przemysłu kosmicznego, a także zastępca redaktora naczelnego w serwisie Kosmonauta.net. Na Dniach Nauki opowie o misji lądownika Philae.

Dr Anna Muszewska (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN). Bada grzyby i bakterie, procesy koewolucji i adaptacji; zajmuje się również bioinformatyką. Należy do Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, działa w ruchu Obywateli Nauki, a na Linkoblogu Bioinformatyków publikuje ciekawostki naukowe. Zagadnieniem, o którym opowie na Dniach Nauki, będą niebezpieczne grzyby.

Dr Łukasz Neubauer (Politechnika Koszalińska). Badacz literatury i historii średniowiecznej, zainteresowany dawną kulturą nordycką i anglosaską. Organizator międzynarodowych konferencji fantastyczno-tolkienistycznych w Unieściu. Uczestnikom Dni Nauki przybliży symbolikę pomników słynnego hrabiego Rolanda, a słuchaczom programu tolkienowskiego – działalność naukową J.R.R. Tolkiena.

Dr Jacek Połosak (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne). Specjalista w dziedzinie biologii medycznej, w 2013 roku laureat I nagrody PTG za najlepszą pracę doktorską. Główna tematyka jego badań to starzenie i długowieczność. Na Dni Nauki przygotowuje prelekcję o medycynie jutra.

Dr Xawery Stańczyk. Antropolog i socjolog kultury, działacz społeczny, członek stowarzyszenia Miasto Moje A w Nim. Publicysta i poeta (w 2014 roku zbiór jego wierszy Skarb piratów nominowano do Nagrody Nike). Podczas Dni Nauki opowie o polskiej kulturze alternatywnej lat 70., 80. i 90. Zagadnienie to było tematem pracy doktorskiej, którą obronił w 2015 roku.

Dr Kamila Tuszyńska. Narratolog, medioznawca, autorka rozprawy doktorskiej na temat komiksu. Prowadzi badania i autorskie zajęcia (m.in. „Poetykę komiksu”) na uczelniach prywatnych oraz państwowych. Pod koniec roku Wydawnictwo Naukowe PWN opublikuje jej książkę Narracja w powieści graficznej. Właśnie tego zagadnienia będzie też dotyczyła jej prelekcja na Avangardzie X.

Dr Joanna Wolska (Uniwersytet Warszawski). Zawodowo interesuje się chemią organiczną, szczególnie samoorganizacją nanomateriałów ciekłokrystalicznych. Prywatnie – miłośniczka fantastyki i szermierki historycznej. W ramach Dni Nauki opowie o truciznach i lekach naturalnego pochodzenia.

Dr Łukasz Woźny (Szkoła Główna Handlowa). Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. mikroekonomii i teorii gier. W 2014 roku został laureatem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Podczas Dni Nauki przedstawi wyniki badań związanych z niespójnością czasową decyzji ekonomicznych.

Dr Jakub Zapała (Uniwersytet Warszawski). Historyk, obronił pracę doktorską o europejskich ideologiach korporacyjnych dwudziestolecia międzywojennego. Związany z Instytutem Historycznym oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pracował naukowo m.in. w Zespole Badań nad Historią Społeczną XIX i XX wieku. Na Dni Nauki szykuje prelekcję o portugalskiej dyktaturze prof. Antonia Salazara.

Dr Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa, Instytut Badań Edukacyjnych). Absolwentka socjologii, od wielu lat zajmuje się badaniami czytelnictwa. W ubiegłym roku ukazał się raport z jej badań nad lekturami literackimi dzieci i młodzieży. Na Dniach Nauki opowie o tym, jakie miejsce zajmuje fantastyka w preferencjach czytelniczych polskich nastolatków.